Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng
Minh Phong Construction Limited Company

Tin tức

Tin tức

Dự Án Xây Dựng Đóng Mới và Sửa Chữa Giàn Khoan Dầu Khí

Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) đang tiến hành đầu tư xây dựng Dự án Căn cứ Đóng mới và Sửa chữa Giàn khoan Dầu khí trên diện tích 39,80 ha với tổng vốn đầu tư 4.556,652 tỉ đồng tại Cảng Sao Mai Bến Đình. Đây là một trong các dự án cơ khí điểm Quốc gia theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem thêm