Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng
Minh Phong Construction Limited Company

Đóng các loại cọc

GIỚI THIỆU CHUNG

Công Ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng là một công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực đóng cọc. Công ty chúng tôi có thể thi công đóng các loại cọc được xem là có đường kính lớn nhất tại Việt Nam.

Chúng tôi tự hào là nhà đóng cọc hàng đầu cho các công trình cảng biển lớn trong và ngoài nước.

Đóng các loại cọc BTCT ứng suất lực
Đóng các loại cọc BTCT ứng suất lực
Φ 1000 , Φ 900, Φ 700, Φ 600….
Đóng các loại cọc thép
Đóng các loại cọc thép
Φ 1200, Φ 1000 , Φ 900, Φ 700, Φ 600…..
Thi công thử tĩnh dưới nước
Thi công thử tĩnh dưới nước
Đóng các loại cừ ván
Đóng các loại cừ ván
Các loại
Đóng các loại cọc BTCT
Đóng các loại cọc BTCT
35×35, 40×40, 45×45…