Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng
Minh Phong Construction Limited Company

Đóng cọc thép cảng Long Sơn – Vũng Tàu

Công trình: Đóng cọc thép cảng Long Sơn - Vũng Tàu
Tiến độ: Đang thi công
Năm: 2020
Chi tiết Công trình:

Địa chỉ:  Long Sơn –Bà Rịa Vũng Tàu

Gói thầu:

  • Đóng cọc thép đường kính 1000 mm, chiều dài 60-70m

Thời gian hoàn thành: 03 tháng