Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng
Minh Phong Construction Limited Company

Cảng hành khách Quốc tế Phú Quốc

Name: Cảng hành khách Quốc tế Phú Quốc
Schedule: Đã hoàn thành
Year: 2015
Project Detail:

Địa chỉ:  Đông Dương, Phú Quốc, Kiên Giang

Chủ đầu tư: Binh đoàn 12-Tổng công ty xây dựng Trường Sơn

Gói thầu:

  • Thi công cọc thử bê tông cốt thép dự ứng lực đường kính 1000 mm : 37 tim
  • Thi công cọc đại trà bê tông cốt thép dự ứng lực đường kính 1000 mm: 412 tim

Thời gian hoàn thành: 10 tháng