Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng
Minh Phong Construction Limited Company

Cảng Xuất Sản Phẩm Nhà Máy Lọc Dầu Nghi Son Thanh Hoa

Name: Cảng Xuất Sản Phẩm Nhà Máy Lọc Dầu Nghi Son Thanh Hoa
Schedule: Đã hoàn thành
Year: 2014
Project Detail:

Địa chỉ:  Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần dịch vụ dầu khí Việt Nam PTSC

Gói thầu: Thi công cọc đóng cọc théo đường kính 812mm và 916 mm: 640 tim

Thời gian hoàn thành: 11 tháng