Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng
Minh Phong Construction Limited Company

Cảng Lạch Huyên Hải Phòng –Gói số 06

Name: Cảng Lạch Huyên Hải Phòng–Gói số 06
Schedule: Đã hoàn thành
Year: 2014
Project Detail:

Địa chỉ:  Cát Hải, Lạch Huyện, Hải Phòng

Chủ đầu tư: Liên doanh nhà thầu Penta Ocean – Toa

Gói thầu: Thi công cọc ván thép tròn đường kính 800mm: 948 tim

Thời gian hoàn thành: 05 tháng