Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng
Minh Phong Construction Limited Company

Cảng Xuất Sản Phẩm Nhà Máy Lọc Dầu Nghi Son Thanh Hoa

Công trình: Cảng Xuất Sản Phẩm Nhà Máy Lọc Dầu Nghi Son Thanh Hoa
Tiến độ: Đã hoàn thành
Năm: 2014
Chi tiết Công trình:

Địa chỉ:  Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần dịch vụ dầu khí Việt Nam PTSC

Gói thầu: Thi công cọc đóng cọc théo đường kính 812mm và 916 mm: 640 tim

Thời gian hoàn thành: 11 tháng