Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng
Minh Phong Construction Limited Company

Cấu trúc tổ chức – Cán bộ chủ chốt

BAN LÃNH ĐẠO

ÔNG TRẦN MINH PHÓNG

TGĐ – CHỦ TỊCH HĐQT

Là nhà sáng lập và đã lãnh đạo Công ty phát triển từ một doanh nghiệp nhỏ và dần trở thành Công ty thi công các công trình cảng biển lớn tại Việt Nam

ÔNG TRẦN MINH TÙNG

PHÓ GIÁM ĐÓC

Được đào tạo và tu nghiệp ở Mỹ, Ông Tùng góp phần định hướng và phát triển Minh Phóng ngày càng bền vững.

ÔNG VÕ ĐÌNH KHƯƠNG

PHÓ GIÁM ĐÓC

Ông Khương đã có 15 năm kinh nghiệm trong ngành nên am hiểu sâu sắc mô hình, đặc thù kinh doang công ty Minh Phóng.

PHÒNG KỸ THUẬT - THI CÔNG

Kỹ sư Dương Thanh Hải

Kỹ sư Phùng Văn Lương

Nguyễn Đăng Hùng

PHÒNG KẾ HOẠCH

Kỹ sư Đặng Anh Tú

Kỹ sư Trần Đình Hạnh

kỹ sư Trần Văn Thủy

PHÒNG KINH DOANH

Trần Thị Mỹ Phượng

Đinh Thị Thuỷ

PHÒNG KẾ TOÁN

Nguyễn Thị Phượng

Trần Thị Mỹ Liên

Nguyễn Thị Quế

PHÒNG TÀI VỤ

Trần Thị Mỹ Hằng

Phạm Bá Tuynh

PHÒNG VẬT TƯ

Trần Ngọc Hạnh

Phạm Thị Thanh Thúy

Bùi Văn Lý