Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng
Minh Phong Construction Limited Company

Lĩnh vực hoạt động

ĐÓNG CÁC LOẠI CỌC

CẨU VÀ LẮP RÁP
CÁC HÀNG SIÊU TRỌNG

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
CẦU ĐƯỜNG, THỦY LỢI

ĐÓNG MỚI XÀ LAN,
CHO THUÊ BẾN BÃI, THIẾT BỊ