Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng
Minh Phong Construction Limited Company

Cẩu và láp ráp các hàng siêu trọng

GIỚI THIỆU CHUNG

Hiện nay các thiết bị có trọng tải ngày càng lớn đang xuất hiện tại Việt Nam. Hầu hết để lắp ráp và vận chuyển các thiết bị siêu trọng này được các nhà thầu nước ngoài đảm nhiệm.

Nắm bắt được cơ hội Công Ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng đã đầu tư các loại cần cầu và sàlan có tải trọng lớn để có thể lắp ráp các thiết bị siêu trọng này. Công Ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng có thể lắp ráp các thiết bị từ 100-300 tấn với sự an toàn tuyệt đối cho các thiết bị.