Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng
Minh Phong Construction Limited Company

Chi nhánh Myanmar

Myanmar Branch: HA NAM CMC CO., LTD.

Để mở rộng thị trường và phát triển ngành thi công công trình cảng biển vươn tầm quốc tế, năm 2016, Minh Phóng quyết định thành lập chi nhánh ở Myanmar và lấy tên chi nhánh là Công ty TNHH Xây dựng và Thi công cơ giới Hà Nam