Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng
Minh Phong Construction Limited Company

Đối tác – khách hàng

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

Tập đoàn Penta Ocean Corporation


Tập đoàn HSL Construction Company-Singapore


Tập đoàn JFE Steel Corporation


Tập đoàn Toa Corporation


Tập đoàn Rinkai Construction Company


Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Liên Sơn


Tập đoàn CIENCO-1


Tập đoàn CIENCO-6

Tổng công ty Xây dựng
Công trình giao thông 6


Tập đoàn Sơn Hải Construction Company Limited


Công Ty CP Thiên Minh Đức


Tập đoàn CIENCO-4 Corporation


Tập đoàn CIENCO-5

Tổng công ty Xây dựng
Công trình giao thông 5


PTSC

Tổng Công Ty Cổ Phần
Dịch Vụ Dầu Khí


EVN

Tập đoàn điện lực Việt Nam