Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng
Minh Phong Construction Limited Company

Chứng nhận giải thưởng

Chứng nhận - giải thưởng

Với những yếu tố trên Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng đã đáp ứng được tiến độ và chất lượng đối với các công trình lớn trong và ngoài nước. Mục tiêu của Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng là quyết tâm trở thành một công ty lớn mạnh nhất trong công tác thi công cầu cảng tại Việt Nam.

Sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu khắc khe nhất về thi công công trình của Quý Công Ty!

Uy Tín Của Quý Công Ty Là Uy Tín của Chúng Tôi

CHỨNG NHẬN
COMMERCIAL BUILDINGS

Construction is the process of constructing a building or infrastructure. Construction differs from manufacturing in that manufacturing typically involves mass production of similar items without a designated purchaser.

PROVIDE
GIẢI THƯỞNG

Construction is the process of constructing a building or infrastructure. Construction differs from manufacturing in that manufacturing typically involves mass production of similar items without a designated purchaser.

CHỨNG NHẬN
EDUCATION BUILDINGS

Construction is the process of constructing a building or infrastructure. Construction differs from manufacturing in that manufacturing typically involves mass production of similar items without a designated purchaser.

CHỨNG NHẬN
SPORT BUILDINGS

Construction is the process of constructing a building or infrastructure. Construction differs from manufacturing in that manufacturing typically involves mass production of similar items without a designated purchaser.