Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng
Minh Phong Construction Limited Company

Lịch sử hình thành & phát triển

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

Ngày 23 tháng 04 năm 2007 Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng được thành lập theo giấy phép kinh doanh do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.HCM. Với tên giao dich quốc tế là Minh Phong Construction And Machine Construction Company Limited viết tắt là Minh Phong CMC Co.Ltd. Từ những thành quả và kinh nghiệm của trong những năm xây dựng và trưởng thành, cho đến nay Minh Phóng đã trở thành một công ty chuyên nghiệp về lĩnh vực xây dựng cơ bản

1999
NĂM

CÔNG TY ĐƯỢC THÀNH LẬP

Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng tiền thân là DNTN Thi Công Cơ Giới Minh Phóng được thành lập

2007
NĂM

GIẤY PHÉP KINH DOANH

Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng được thành lập theo giấy phép kinh doanh do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.HCM

2015
NĂM

TỔNG SỐ DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH

Thực hiện hơn 200 dự án thi công lớn nhỏ trên cả nước