Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng
Minh Phong Construction Limited Company

Cảng nhà máy phân bón Năm Sao

Công trình: Cảng nhà máy phân bón Năm Sao
Tiến độ: Đã hoàn thành
Năm: 2012
Chi tiết Công trình:

Địa chỉ:  xã Somrothom, Huyện Kean Svay, Tỉnh Kandal, Campuchia

Chủ đầu tư: Tập đoàn Quốc tế Năm Sao

Gói thầu: Thi công đóng cọc bê tông dự ứng lực  đường kính 700mm : 241 tim

Thời gian hoàn thành: 06 tháng