Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng
Minh Phong Construction Limited Company

Cảng Wilmar – Thilawa, Myanmar

Công trình: Cảng Wilmar - Thilawa, Myanmar
Tiến độ: Đã hoàn thành
Năm: 2015
Chi tiết Công trình:

Địa chỉ:  Khu công nghiệp Thilawa, Thalyin, Myanmar

Chủ đầu tư: Tập đoàn xây dựng Penta Ocean

Gói thầu: Thi công đóng cọc bê tông dự ứng lực  đường kính 700, 900 & 1000 mm : 297 tim

Thời gian hoàn thành: 09  tháng