Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng
Minh Phong Construction Limited Company

Cảng Toamasina – Gói 02 – Madagascar

Công trình: Cảng Toamasina - Gói 02 - Madagascar
Tiến độ: Đang thi công
Năm: 2021
Chi tiết Công trình:

Địa chỉ:  Toamasina – Madagascar

Nhà thầu chính: Tập đoàn xây dựng Penta Ocean

Gói thầu: đóng cọc cừ đường kính 1500mm và 1400mm, cọc neo đường kính 900mm, 1100mm.

Thời gian hoàn thành: đang thi công