Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng
Minh Phong Construction Limited Company

Cảng Bãi kết câu kim loại dầu khí

Công trình: Cảng Bãi kết câu kim loại dầu khí
Tiến độ: Đang thi công
Năm: 2011
Chi tiết Công trình:

Địa chỉ:  Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Công ty PVC-IC

Gói thầu:

  • Thi công cọc thử bê tông dự ứng lực đường kính 800mm: 12 tim
  • Thi công cọc đại trà bê tông dự ứng lực đường kính 800 mm: 33.560 m

Thời gian hoàn thành: 03 tháng