Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng
Minh Phong Construction Limited Company

Điện gió Đông Hải – Bạc Liêu -GĐ1

Công trình: Điện gió Đông Hải - Bạc Liêu -GĐ1
Tiến độ: Đang thi công
Năm: 2019
Chi tiết Công trình:

Địa chỉ:  Đông Hải – Bạc Liêu

Gói thầu:

  • Thi công đóng cọc D800 trụ điện gió.

Thời gian hoàn thành: 8 tháng