Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng
Minh Phong Construction Limited Company

Thử tĩnh dưới nước Long Sơn – Vũng Tàu

Công trình: Thử tĩnh dưới nước Long Sơn - Vũng Tàu
Tiến độ: Đã hoàn thành
Năm: 2019
Chi tiết Công trình:

Địa chỉ:  Long Sơn –Bà Rịa Vũng Tàu

Gói thầu:

  • Thi công thử tĩnh dưới nước: 03 tim
  • 2 tim cọc thép đường kính 1000 mm, 01 tim cọc bê tông dự ứng lực đường kính 1000 mm

Thời gian hoàn thành: 03 tháng