Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng
Minh Phong Construction Limited Company

Nhà máy Lọc dầu Long Sơn

Công trình: Nhà máy Lọc dầu Long Sơn
Tiến độ: Đang thi công
Năm: 2019
Chi tiết Công trình:

Địa chỉ:  Long Sơn –Bà Rịa Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Công ty xây dựng HSL-Singapore

Gói thầu: Thi công thử tĩnh dưới nước, tải thử 1100  tấn

Thời gian hoàn thành: 2019