Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng
Minh Phong Construction Limited Company

Cảng Lạch Huyên Hải Phòng –Gói số 06

Công trình: Cảng Lạch Huyên Hải Phòng–Gói số 06
Tiến độ: Đã hoàn thành
Năm: 2014
Chi tiết Công trình:

Địa chỉ:  Cát Hải, Lạch Huyện, Hải Phòng

Chủ đầu tư: Liên doanh nhà thầu Penta Ocean – Toa

Gói thầu: Thi công cọc ván thép tròn đường kính 800mm: 948 tim

Thời gian hoàn thành: 05 tháng