Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng
Minh Phong Construction Limited Company

Cảng SP-PSA (Thị Vải Vũng Tàu)

Công trình: Cảng SP-PSA (Thị Vải Vũng Tàu)
Tiến độ: Đã hoàn thành
Năm: 2007
Chi tiết Công trình:

Địa chỉ:  Tân Thành –Bà Rịa Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Tập đoàn xây dựng Penta – Ocean

Gói thầu:  Thi công đóng 41.000 m cọc bê tông dự ứng lực đường kính 700mm và 9.000 m cọc bê tông dự ứng lực đường kính 900 mm

Thời gian hoàn thành: 12 tháng