Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng
Minh Phong Construction Limited Company

Cảng tổng hợp Thị Vải ODA2 -Bà Rịa Vũng Tàu

Công trình: Cảng tổng hợp Thị Vải ODA2 -Bà Rịa Vũng Tàu
Tiến độ: Đã hoàn thành
Năm: 2011
Chi tiết Công trình:

Địa chỉ:  Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Liên danh nhà thầu Công ty Penta Ocean – Công ty Rinkai

Gói thầu: Thi công cọc đại trà bê tông dự ứng lực đường kính 700mm, 800mm, cọc thép đường kính 800, 900, 1000 : 32.211 mét dài

Thời gian hoàn thành: 07 tháng