Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng
Minh Phong Construction Limited Company

Cảng tổng hợp Vàm Cỏ Đồng Nai

Công trình: Cảng Tổng Hợp Vàm Cỏ Đồng Nai
Tiến độ: Đã hoàn thành
Năm: Tháng 03/2018
Chi tiết Công trình:

Địa chỉ:  Nhơn Trạch Đồng Nai

Chủ đầu tư: Công ty Phúc An Thạnh

Gói thầu: Thi công cọc thử và cọc đại trà, cọc bê tông dự ứng lực, đường kính 600mm, 800mm : 372 tim

Thời gian hoàn thành: 09 tháng