Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng
Minh Phong Construction Limited Company

Cảng Wilmar – Thilawa, Myanmar -Giai đoạn 2

Công trình: Cảng Wilmar - Thilawa, Myanmar -Giai đoạn 2
Tiến độ: Đang thi công
Năm: 2020
Chi tiết Công trình:

Địa chỉ:  Khu công nghiệp Thilawa, Thalyin, Myanmar

Chủ đầu tư: Tập đoàn xây dựng Penta Ocean

Gói thầu: Thi công đóng cọc bê tông dự ứng lực  đường kính 1000 mm, cọc thép đường kính 900 mm, 1500mm : 191 tim

Thời gian hoàn thành: đang thi công