Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng
Minh Phong Construction Limited Company

Thử tĩnh dưới nước Cảng Quốc Tế Cái Mép-ODA 1

Công trình: Thử tĩnh dưới nước Cảng Quốc Tế Cái Mép-ODA 1
Tiến độ: Đã hoàn thành
Năm: 2010
Chi tiết Công trình:

Địa chỉ:  Tân Thành –Bà Rịa Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Liên danh nhà thầu Toa-Toyo

Gói thầu:

  • Thi công thử tĩnh dưới nước, tải thử 1100  tấn: 04 tim
  • Thi công đóng 13 tim cọc thử bê tông dự ứng lực đường kính 700,
  • 3 tim cọc thép đường kính 1100 mm, 2 tim cọc thép đường kính 1000mm
  • và 02 tim cọc thép đường kính 812mm

Thời gian hoàn thành: 03 tháng