NÂNG CẤP CÔNG SUẤT CẢNG PVGAS VŨNG TÀU

Công ty Minh Phóng ký hợp đồng thi công dự án đầu tư xây dựng: NÂNG CẤP CÔNG SUẤT CẢNG PVGAS VŨNG TÀU do Tổng Công ty Khí Việt Nam giao cho Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu làm chủ đầu tư