Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng
Minh Phong Construction Limited Company

Công trình

CÔNG TRÌNH CỦA MINH PHÓNG

Để đón đầu xây dựng các cảng biển lớn Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng đã và đang thực hiện công tác đóng các hạng mục cọc quan trọng cho các cảng lớn tại Việt Nam.

Hiện nay  Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng đang triển khai thi công một số công trình cảng trọng điểm trong nước.Các công trình đang trong giai đoạn thi công gấp rút để chuẩn bị bàn giao đưa vào khai thác
Các công trình trọng điểm mà Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng đã thi công như:

  • Cảng Căn cứ Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí PTSC – Mở rộng giai đoạn III cảng: Đóng cọc Hạng mục Nối dài và Mở rộng đường trượt 20.000 tấn và 3.000 tấn.
  • Dự án đầu tư xây dựng: Nâng cấp công suất cảng PVGAS Vũng Tàu
  • Cảng Quốc tế Cái Mép ( Cai Mep International Terminal )

Các công trình tiêu biểu